Comunicat 6-2018

Convocatòria assemblea ordinària 2018

Es comunica als assembleistes que l’assemblea ordinària programada per dissabte, dia 17 de juny s’aplaça al dissabte 28 de juliol.

Es convoca als Assembleistes de la Federació Balear d’Escacs a l’ASSEMBLEA ORDINÀRIA per a dissabte dia 28 de juliol de 2018 a la sala de juntes del Palma Arena de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma, a les 09:30 hores en primera convocatòria i a les 10:00 hores en segona convocatòria a instàncies del President i amb el següent ordre del dia:

Primer: Lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior.
Segon: Informe del president.
Tercer : Memòria d’activitats. Memòria esportiva.
Quart: Liquidació de l’exercici econòmic, any 2016-2017.
Cinquè: Pressupost exercici 2018.
Sisè: Aprovació del pla general d’actuació anual.
Setè: Calendari de competicions 2018.
Vuitè: Quotes federatives 2019.
Novè: Precs i preguntes.

Palma, 25 de maig de 2018.

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

    No hi ha documents relacionats

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org