Circular 11-2020

Situació competicions esportives 2020

Per fer front a la situació d’incertesa generada per la COVID-19 i la suspensió per part de la Direcció General d’Esports del Govern Balear de totes les competicions fins al 30 de juny, la Junta Directiva, reunida dia 21 de maig, va arribar als següents acords:

- Què quedin sense efectes les circulars 8, 9 i 10 referents als criteris de participació als Campionats de Balears i Campionats d’Espanya, així com de les despeses subvencionables.

- Què una vegada la Direcció General d’Esports estableixi les noves directrius per a la realització de competicions es prendrà una decisió definitiva sobre els campionats insulars i els campionats de Balears. En el cas de que la Direcció General d’Esports autoritzi la realització de competicions:

o Les delegacions tenen la intenció de finalitzar els campionats insulars en curs, sempre i quan la normativa i les condicions en el 2020 ho permetin.

o La Federació té la intenció de realitzar i prioritzar els Campionats de Balears que li pertoca organitzar: equips, absolut, femení, sub-18, sub-10 i veterans. Sempre i quan la normativa i les condicions en el 2020 ho permetin.

o Els campionats de Balears sub-12, sub-14 i sub-16 són competència de la Direcció General d´Esports, per tant es realitzaran si la Direcció General d’Esports els convoca. En aquest moment es troben suspesos.

- Què tan sols es reiniciaran les competicions si és de forma segura i autoritzada per les institucions esportives i sanitàries superiors. I si es poden complir les mesures i els protocols sanitaris establerts a l’efecte.

- Què no s’enviaran representants oficials als diferents campionats d´Espanya. Una vegada es convoquin de forma oficial els diferents campionats, es regularà per mitjà de circular les ajudes als jugadors i equips balears que vulguin participar de forma lliure.

- Què es tornaran a publicar les circulars referents a la classificació, les condicions de participació i les despeses subvencionables dels campionats de Balears que depenen de la Federació. Sempre i quan sigui possible es mantindran les condicions establertes abans de la situació extraordinària de la COVID-19.

Palma, 30 de maig de 2020.

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

    No hi ha documents relacionats

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org