Comunicat 7-2020

Convocatòria Assemblea Ordinària Federació Balear d´Escacs

Es convoca als Assembleistes de la Federació Balear d’Escacs a l’ASSEMBLEA ORDINÀRIA per a dissabte 1 d´agost de 2020 a la seu del 1r pis de la Federació Balear d’Escacs de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma, a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 hores en segona convocatòria a instàncies del President i amb el següent ordre del dia:

Primer: Lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior.
Segon: Informe del president.
Tercer: Memòria d’activitats. Memòria esportiva 2019.
Quart: Liquidació de l’exercici econòmic, any 2019.
Cinquè: Pressupost exercici 2020.
Sisè: Aprovació del pla general d’actuació anual.
Setè: Calendari de competicions 2020.
Vuitè: Quotes federatives 2021.
Novè: Precs i preguntes.

Palma, 24 de juny de 2020.

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

    No hi ha documents relacionats

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org