Comunicat 8-2020

Convocatòria Assemblea Extraordinària d´eleccions Federació Balear d´Escacs

Es convoca als Assembleistes de la Federació Balear d’Escacs a l’Assemblea General Extraordinària per diumenge dia 30 d´agost de 2020 a la seu del 1r pis de la Federació Balear d’Escacs de l’Avinguda Uruguai s/n de Palma, a les 10:00 hores en primera convocatòria i a les 10:30 hores en segona convocatòria a instàncies del President i amb el següent ordre del dia:

Primer: Lectura de l’Acta de l’Assemblea anterior.

Segon: Aprovació d’actuacions prèvies i preparatòries del procés electoral 2020-24:

a) Optar per un dels dos sistemes de representació que estableix l’article 4 del Decret 86/2008: Per clubs o per estaments.

b) Decidir si el president o la presidenta ha d’assumir totes les funcions de gestió i administració, com a òrgan unipersonal, o si aquestes funcions s’han d’encomanar a una junta directiva.

c) En el cas que s’hagi acordat l’existència de la Junta Directiva, s’ha d’acordar: Si la competència per designar la junta directiva correspon al president o a l’assemblea general.

d) En cas que l’assemblea hagi d’elegir, a més del president, la resta de càrrecs de la junta directiva, també s’ha de decidir el sistema d’elecció: llista oberta o llista tancada. e) En cas d’optar pel sistema de representació per estaments: determinar el nombre d’assembleistes i la seva distribució per illes.

Tercer: Aprovació de la documentació electoral:

a) Reglament electoral.

b) Cens electoral.

c) Calendari electoral.

d) Nomenament de la Junta Electoral.

e) Models d’avals per a assembleista, per a president i model de sobres i paperetes.

Palma, 24 de juny de 2020.

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

    No hi ha documents relacionats

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org