Comunicat 11-2020 (Modificat)

Sol·licituds entitats per entrar a l´Assemblea General 2020-2024. Modificat

Es modifica el comicat anterior, la Direcció General d´Esports sol·licita, a més, acreditació del representant actual.

Les entitats privades per a poder formar part de la propera Assemblea General 2020-2024 de la Federació Balear d´Escacs han de presentar la següent documentació:

a) Sol·licitud dirigida a la junta directiva de la Federació Balear d’Escacs.

b) Acreditació del representant actual amb certificat del registre corresponent.

c) Còpia del DNI del representant.

d) Còpia dels estatuts on figuri que entre les finalitats socials s’inclou el foment i la pràctica de l’activitat esportiva, especificant els escacs, regulades a l’article 4a) del Decret 86/2008.

Aquestes sol·licituds es sotmetran a votació en la propera assemblea extraordinària convocada per dia 30 d´agost de 2020 per tal de ser o no admesos com a membres nats de la nova assemblea federativa per al període 2020-2024.

El termini per a presentar aquesta documentació finalitza dia 15 d´agost de 2020 a les 20:00 hores.

Per dirigir-se a la Federació Balear d’Escacs s’habiliten els següents mitjans:

Correu electrònic: fbe@fbescacs.org

Palma, 30 de juliol de 2020.

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

    No hi ha documents relacionats

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org