Licitació 8-2021

Campionat de Mallorca de Blitz 2021

A. Objecte:

El present document regula la licitació del Campionat de Mallorca de Blitz 2021.
Poden presentar-se a l’oferta els clubs i entitats associades amb llicència en vigor.

B. Descripció de l’oferta:

La FBE subvencionarà amb 75 € el torneig, fent-se càrrec de la totalitat de les despeses generades per a que el torneig sigui vàlid per ELO FIDE blitz.

El campionat ha de tenir lloc abans de dia 1 d’agost i la data ha de ser fixada en coordinació amb la FBE.

El campionat haurà de complir les següents característiques mínimes:

- La participació ha d’estar oberta a tots els jugadors amb llicència federativa en vigor.
- S’ha de disputar a un ritme permès per a que el torneig sigui vàlid per ELO FIDE blitz.
- S’han de lliurar, com a mínim, premis als 3 primers classificats.
- Ha d’estar arbitrat per un àrbitre amb llicència federativa en vigor.

C. Criteris de puntuació:

Les adjudicacions es basaran en els següents criteris de puntuació:

- Premis addicionals (fins un màxim de 50 punts) – Es valorarà positivament l’existència de premis en metàl·lic i l’augment del nombre de premiats respecte als mínims exigits. No es valorarà l’existència de premis a jugadors locals.
- Disposar de la totalitat del material (fins un màxim de 10 punts)
- Historial del torneig (fins un màxim de 20 punts) – Es valorarà positivament l’antiguitat del torneig i el nombre de participants en les tres darreres edicions.
- Altres mèrits (fins un màxim de 20 punts) – Es valorarà positivament l’existència de millores en les condicions de joc dels jugadors i de la qualitat del campionat (condicions de joc, aigua pels participants, acords amb ajuntaments o altres institucions públiques, etc.)

D. Procediment

El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Alejandro Gómez Olivares, Salvador Castell Cantero i Vicente Díez Cabeza.

El termini de presentació d’ofertes serà fins dia 9 de juliol. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habilita el següent mitjà:
Correu electrònic: fbe@fbescacs.org.

Les ofertes hauran de contenir, com a mínim, la següent informació:

- Data del torneig.
- Característiques del lloc on es disputarà el torneig i localització.
- Àrbitre previst.
- Tota la informació que es consideri oportuna aportar per aconseguir puntuació en els criteris de puntuació.

El tribunal informarà de la resolució dia 12 de juliol.

Palma, 6 de juliol de 2021

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

    No hi ha documents relacionats

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org