Campionat de Menorca sub 10 2017

Dates: 10.02.17 - 24.03.17

Bases

BASES CAMPIONAT DE MENORCA – SUB 10 (2017)

PRIMERA - El Campionat de Menorca sub 10, integrat en el programa promogut pel Consell Insular de Menorca: l’Esport en edat escolar, es disputarà per sistema suís a 12 rondes. Això no obstant els quatre primers classificats sub 10 de Menorca es definiran en un torneig de lliga a una volta entre els quatre primers classificats d’aquest torneig després de les 8 primeres rondes d’aquest torneig suïs.

El torneig suís continuarà – fins a completar les 12 rondes, entre els jugadors restants i els que s’hi puguin incorporar segons es preveurà a les presents bases.

Poden participar-hi els nats l´any 2007 i posteriors, que estiguin federats amb llicència en vigor.

SEGONA – El torneig es jugarà al Centre de Convencions Municipal des Mercadal (excepte quan s’indiqui una altra cosa) els divendres 10 i 17 de febrer; 3 de març, 10 de març (lloc a determinar); 17 de març (lloc a determinar) i el 24 de març. Les partides començaran a les 17 h 30’. A cada sessió es jugaran dues partides.

La data límit per a inscriure’s és el dijous 9 de febrer (inclòs, fins a les 23 hores), la millor manera es enviar un e.mail a simosola@gmail.com ). Hi haurà una possibilitat extraordinària d’inscripció – fins abans de realitzar el sorteig de la tercera ronda (dia 15 de febrer a les 23 hores); els qui s’hi acullin, es considerarà que han sol•licitat el seus dos byes a la primera jornada.

En acabar les primeres vuit rondes hi haurà unes altres possibilitats extraordinàries d’inscripció – fins abans de realitzar el sorteig de la novena ronda (dia 15 de març a les 23 hores) o de la onzena ronda (dia 22 d’abril a les 23 hores); els qui s’hi acullin s’incorporaran al torneig amb la mateixa puntuació del darrer classificat (no retirat).

Les partides no podran avançar-se, retardar-se o canviar el lloc on es juguin.

TERCERA – Es jugarà sens control de temps i no serà obligatori anotar les jugades; això no obstant es podrà aplicar un control de temps de 20’ + 5’’ a totes les partides o les que es juguin a les primeres taules (segons el número de rellotges que disposi l’organització) i si la durada d’algunes partides implica que no es compleixin les previsions horàries d’alguna ronda, podrà incorporar-se un control de temps per acabar aquestes partides de 8’ per jugador + 2” per moguda. Així mateix l’àrbitre – prèvia consulta amb els entrenadors presents, podrà declarar-la taules si no es visualitza un pla de joc per a guanyar la partida. Les partides s’iniciaran a l’hora prevista per al començament de cada ronda, des d’aquest moment haurà una tolerància de vint minuts, en atenció al desplaçament que han de realitzar la majoria dels participants, transcorreguts els quals si algun jugador no s’ha presentat perdrà la partida.

El jugador que no es presenti a una jornada i no justifiqui la incompareixença a l’àrbitre, abans de realitzar el sorteig de la jornada següent, serà eliminat de la competició. La incompareixença a 2 jornades, siguin o no consecutives, podrà implicar l’eliminació del torneig.

QUARTA - El sorteig es realitzarà el dimecres previ a la ronda a les 23 hores i es publicarà a Internet. Els resultats i classificacions també es difondran per aquest procediment.

Es pot sol•licitar 2 byes amb compensació de 0,5 punts cadascun (excepte per a les jornades quarta i sisena), avisant per e.mail ( simosola@gmail.com ), abans de les 22 h., del dimecres previ a la ronda.

Es poden sol•licitar tots els byes (sens compensació amb punts) que es necessitin; sempre abans de les 22 hores del dimecres previ a la ronda. Hi ha que evitar les incompareixences sens avisar.

CINQUENA - La competició es puntuarà de la forma següent: 1 punt per victòria, 1/2 punt en cas d’empat i 0 punts per derrota.

L’ordre dels sistemes de desempat a aplicar es sortejarà en acabar la darrera ronda entre els següents:
• Progressiu
• Resultat particular
• Bucholz brasileny: suma de las puntuacions finals obtingudes pels oponents, exceptuant la més baixa.
• Bucholz mitjancer: suma de las puntuacions finals obtingudes pels oponents, exceptuant la més baixa i la més alta.
• Bucholz total: suma de las puntuacions finals obtingudes pels oponents.
A efectes bucholz els byes es computaran com a taules contra un jugador que obté el 50% de la puntuació.

SISENA - Hi haurà trofeu o obsequi per als quatre primers classificats de la lliga final i per als tres primer classificats del torneig suís.

Els primers fillets i filleta classificats de la lliga final, la qual es regirà per les seves bases pròpies, es classificaran per a representar a Menorca en el campionat autonòmic de la categoria. Aquestes bases preveuran com a sistema de desempat la millor classificació a la fase prèvia.

Si a la fase final no hi hagués classificats femenins o masculins, el representant de Menorca en el torneig autonòmic del gènere no representat, es decidiria conformement la classificació del torneig obert en acabar la dotzena ronda.

SETENA - S’aplicaran les Lleis dels escacs aprovades en el 84è Congrés de la FIDE (Tallin), que van entrar en vigor el 1 de juliol de 2014, especialment quant a les prohibicions d’ús de telèfons mòbils durant les partides. No es podrà fumar en la sala de joc, ni analitzar mentre hagi partides vives.

VUITENA - L’àrbitre principal del torneig serà l’àrbitre autonòmic Guillem Simó Bordoy. L’arbitratge serà assistit pel programa Swissmanager. Tota reclamació haurà de presentar-se per escrit, el més aviat possible un cop succeït el fet objecte de reclamació. L’àrbitre resoldrà la reclamació abans del començament de la següent ronda o de la publicació dels resultats si la reclamació es refereix a l’última ronda. Únicament es constituirà Comitè de Competició – que anomenarà el president de la Federació Balear d’Escacs i s’integrarà per tres àrbitres, si es produeixen apel•lacions a la decisions arbitrals, que hauran de presentar-se, en tot cas, a les 48 hores de la seva notificació (publicació).

NOVENA - La participació dels jugadors en el Campionat de Menorca sub 10 suposa la total acceptació del contingut d’aquestes bases.

Els participants en el torneig (o els seus representants legals) autoritzen la realització de fotografies de l’esdeveniment i la seva publicació en blocs, xarxes socials, premsa … En el supòsit que algun jugador no vulgui cedir les seves imatges ha de comunicar-ho per e.mail a la Delegació Menorquina d’Escacs (simosola@gmail.com)

Relacionat

Noticies relacionades amb el torneig:

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org