Campionat de Balears per Equips 2018

Dates: 28.04.18 - 29.04.18

Bases

PRIMER - Els equips participants seran:

Plaça per al Campió de Balears: No s´adjudica plaça de campió de Balears en funció de
la resolució 2-2018 del Jutge Únic.

Plaça per a la delegació de Mallorca: Son Dameto.

Plaça per a la delegació en més clubs: Àgora Megaescacs.

Plaça per a la delegació de Menorca: Cercle Artístic de Ciutadella.

Plaça per a la delegació d´Eivissa: Puig den Valls.

Plaça per a l´organitzador: L´organitzador renúncia a la plaça.

SEGON - Es disputarà per sistema lliga a 4 equips a punt de matx.

TERCER - La seu del torneig serà el Centre Cultura de Santa Ponça (Carrer Lisboa 5)
el 27, 28 i 29 d´abril. L´hotel oficial serà el Hotel Playa Santa Ponça - Hoteles globales,
que està situat a menys de 10 minuts caminant.

L’horari de les partides serà el següent:

Primera ronda: Dissabte 28 d´abril a les 10:00 hores.

Segona ronda: Dissabte 28 d´abril a les 16:30 hores.

Tercera ronda: Diumenge 29 d´abril a les 10:00 hores.

QUART - Els equips estaran integrats per quatre jugadors, amb possibilitat d’inscriure
fins a quatre reserves. El sorteig de la lliga s’efectuarà a la seu del torneig el divendres
27 d´abril, a les 20:00 hores. Els equips hauran de lliurar la llista de força amb els
jugadors participants abans de dia 26 d´abril a les 20:00 hores. Tots els jugadors de la
llista de força hauran d’haver estat federats en la corresponent competició per equips
insular. S’ordenaran per ELO FIDE. En cas de jugadors sense ELO FIDE però amb
ELO FEDA s´equipararà l’ELO FEDA a l’ELO FIDE. Es permet intercanviar l’ordre de
força dels jugadors amb una diferència igual o inferior a 50 punts. L’ordre de força una
vegada acceptat tindrà una validesa inalterable per a tot el campionat. Les alineacions de
cada ronda es presentaran a l’àrbitre 15 minuts abans del començament de la ronda. En
cas de no presentar-se en aquest termini s’entendrà que s’alinea l’equip titular (els
quatre primers jugadors de la llista de força de l’equip o l´estipulat abans de començar
la competició). Els jugadors alternaran colors d’acord amb el sorteig (de manera que els
taulers ú i tres jugaran amb peces blanques i els nombres dos i quatre amb negres, o a
l’inrevés).

CINQUÈ - El ritme de joc serà de 90 minuts més 30 segons d’increment per jugada, per
jugador i per a tota la partida. Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per al
començament de cada ronda, des d’aquest moment haurà una tolerància de trenta
minuts, transcorreguts els quals si algun jugador no s’ha presentat perdrà la partida.

SISÈ - La incompareixença d’un equip no justificada a una de les rondes suposarà
l’eliminació del campionat.

SETÈ - El sistemes de desempat s´aplicaran en aquest ordre:

Resultat particular.

Punts de partida.

Número de partides guanyades.

Número de partides en negres en el primer tauler.

Sistema holandès en el matx particular.

Negres en el primer tauler del matx particular.

VUITÈ - Cada equip haurà d’anomenar prèviament al començament del encontre un
delegat-capità, que pot ser o no jugador. Actuarà com portaveu de l’equip i presentarà a
l’àrbitre la llista de força del seu club i l’alineació del seu equip prèviament a l’encontre.
No està facultat en cap cas per a aturar el seu propi rellotge (cas de ser jugador), ni
avisar de la caiguda d’una bandera, però podrà recomanar als seus jugadors sobre la
conveniència d’oferir o declinar taules i/o rendir-se. La decisió final referent a això
l’assumirà el jugador.

NOVÈ - El torneig és vàlid per a ELO FEDA i FIDE, així com per a l’obtenció de
normes de Mestre Balear i Mestre Regional. S’aplicarà el Reglament vigent de la FIDE.

DESÈ - L’àrbitre principal del torneig serà Joan Martí Mascaró. L’organització serà a
càrrec de Chess Mallorca. L’arbitratge serà assistit pel programa Swissmanager. Tota
reclamació haurà de presentar-se per escrit i com a termini màxim fins a mitja hora una
vegada finalitzada la ronda en la qual va tenir lloc el fet objecte de reclamació. L’àrbitre
resoldrà la reclamació abans del començament de la següent ronda o de la publicació
dels resultats si la reclamació es refereix a l’última ronda. No es constituirà Comitè de
Competició, les possibles apel•lacions a la decisió arbitral, que hauran de formular-se,
en tot cas, a les dotze hores de la notificació (publicació) de la mateixa, les resoldrà el
Jutge Únic de la Federació Balear d’Escacs.

ONZÈ - El primer classificat es proclamarà Campió de Balears per equips, i tindrà dret
a participar en representació de Balears en el Campionat d’Espanya per equips, així com
determina la circular 13-2018.

DOTZE - Els participants en el torneig autoritzen la publicació de les seves dades
personals en els diferents mitjans de comunicació que l’organització consideri oportuns
per a la necessària difusió de l´esdeveniment (llistats de resultats, classificacions,
participants, partides, fotografies, etc.)

TRETZÈ - La participació dels clubs en el Campionat de Balears per Equips suposa la
total acceptació del contingut d’aquestes bases.

CATORZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb
antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes
donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al començament de la
ronda anterior.

ANNEX 1: NORMATIVA FEDA PER A LES COMPETICIONS PER EQUIPS

Será obligatoria la alineación en cada encuentro de dos jugadores seleccionables por la
FEDA. Es decir, con nacionalidad española y bandera FIDE española.

A estos efectos, los jugadores que cumplan las siguientes condiciones se considerarán
incluidos en el grupo de seleccionables:

• Los jugadores extranjeros menores de 18 años con tarjeta de residencia o escolarizados
en España. Deberán también constar en la FIDE bajo bandera española.

• Los jugadores extranjeros mayores de 18 años que cumplan las siguientes condiciones
(todas).

a) ELO FIDE y FEDA igual o menor que 2200.
b) Acreditación de residencia en España con tres años de antigüedad.
c) Constar en la FIDE bajo bandera española.

Relacionat

Noticies relacionades amb el torneig:

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org