Campionat de Balears Sub-10 2020

Dates: 01.11.20 - 01.11.20

Bases

PRIMER: Es celebrarà a la Rafa Nadal Academy (Ctra. Cales de Mallorca s/n, Km 1,2, 07500 Manacor)

SEGON: L´1 de novembre de 2020.

1a ronda: Dia 1 de novembre a les 13:00 hores.
2a ronda: Dia 1 de novembre a les 15.30 hores.
3a ronda: Dia 1 de novembre a les 16:30 hores.
4a ronda: Dia 1 de novembre a les 17:30 hores.

Desempats campió: 15 minuts després de finalitzar la ronda.

Lliurament de premis: En finalitzar la última partida. Per a rebre les distincions és obligatori quedar a la fotografia oficial dels premiats.

Els jugadors competiran en un sol grup de 16 jugadors. Es disputarà un torneig per sistema suís a quatre rondes a partides a 20 minuts per jugador més un increment de 5 segons per jugada.

TERCER: No es podran sol·licitar byes.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si un jugador és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació.

CINQUÈ:

En cas d´empat el primer lloc es realitzarà un desempat a dues partides a 3 minuts + 2 segons a través d´una plataforma online. En cas d´empat s´aplicarà el desempat establert per la resta de llocs.

Els sistemes de desempat per la resta de llocs s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz total, bucholz menys el pitjor resultat, sonnen, progressiu, número de victòries, més partides en negres i sorteig.

SISÈ: S´aplicaran les següents mesures preventives, a més de les estipulades a la circular 15-2020, per tal de complir els protocols sanitàries establers a causa de la COVID-19:

- Es tendrà que arribar a la sala abans de la posada en marxa dels rellotges i en suficient antelació per evitar aglomeracions, en cas contrari es donarà per perduda la partida.

- A l´entrada i sortida es tendrà que utilitzar gel desinfectant.

- Es mantendrà la distància de seguretat de 1,5 metres entre jugadors. Excepte amb el rival, així i tot, els jugadors tendran que mantenir també la distància màxima possible.

- No es podrà abandonar la sala de joc fins una vegada finalitzada la partida.

- Es podran utilitzar els serveis en ordre i sempre demanant autorització prèvia a l´àrbitre.

- El no compliment d´alguna d´aquestes mesures pot suposar la pèrdua immediata de la partida sempre que l´àrbitre ho consideri.

- El jugador signarà una declaració responsable.


SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ El primer classificat es proclamarà Campió de Balears sub-10.

TROFEUS

Campió
2n classificat
3r classificat

Campiona
2n classificada
3r classificada


NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Podran participar:

- El campió de Balears i la campiona de Balears Sub-10.

- 6 classificats de cada una de les delegacions (un femení i un absolut).

- 8 convidats per l´organització.

- En cas de renúncia d´alguna de les places passaran a l´organitzador.

En tot cas s´ha de disposar de llicència federativa balear en vigor.

El termini d´inscripció acaba dia 30 de setembre a les 20:00 hores. I es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org

ONZÈ -

Condicions jugadors classificats:

- El desplaçament interilles es tendrà que sol·licitar amb la suficient antelació al Govern Balear.

- Els desplaçament a la seu per els jugadors de diferent Illa s´haurà d´adaptar als horaris i disponibilitat de l´organització. En cas contrari els asumirà el jugador.

- El dinar de diumenge dia 1 de novembre.

DOTZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.

ORGANITZACIÓ: Federació Balear d´Escacs, ChessMallorca i Ajuntament de Manacor.

COL·LABORACIÓ: Rafa Nadal Academy.

Relacionat

Noticies relacionades amb el torneig:

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org