Campionat de Balears sub-18 2020

Dates: 31.10.20 - 01.11.20

Bases

PRIMER: Es celebrarà a la Rafa Nadal Academy (Ctra. Cales de Mallorca s/n, Km 1,2, 07500 Manacor)

SEGON: Del 31 d´octubre a l´1 de novembre.

1a ronda: Dia 31 d´octubre a les 09:30 hores.
2a ronda: Dia 31 d´octubre a les 16:00 hores.
3a ronda: Dia 1 de novembre a les 09:30 hores.

Desempats campió: Dia 1 de novembre 15 minuts després de finalitzar la ronda.

Lliurament de premis: Dia 1 de novembre en finalitzar la última partida. Per a rebre les distincions és obligatori quedar a la fotografia oficial dels premiats.

SEGON: Els jugadors competiran en un sol grup de 8 jugadors. Es disputarà un torneig per sistema suís a tres rondes a partides a 60 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades amb el sistema algebraic.

TERCER: No es podran sol·licitar byes.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si un jugador és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació.

CINQUÈ:

En cas d´empat el primer lloc es realitzarà un desempat a dues partides a 3 minuts + 2 segons a través d´una plataforma online. En cas d´empat s´aplicarà el desempat establert per la resta de llocs.

Els sistemes de desempat per la resta de llocs s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz total, bucholz menys el pitjor resultat, sonnen, progressiu, número de victòries, més partides en negres i sorteig.

SISÈ: S´aplicaran les següents mesures preventives, a més de les estipulades a la circular 15-2020, per tal de complir els protocols sanitàris establers a causa de la COVID-19:

- Es tendrà que arribar a la sala abans de la posada en marxa dels rellotges i en suficient antelació per evitar aglomeracions, en cas contrari es donarà per perduda la partida.

- A l´entrada i sortida es tendrà que utilitzar gel desinfectant.

- Es mantendrà la distància de seguretat de 1,5 metres entre jugadors. Excepte amb el rival, així i tot, els jugadors tendran que mantenir també la distància màxima possible.

- No es podrà abandonar la sala de joc fins una vegada finalitzada la partida.

- Es podran utilitzar els serveis en ordre i sempre demanant autorització prèvia a l´àrbitre.

- El no compliment d´alguna d´aquestes mesures pot suposar la pèrdua immediata de la partida sempre que l´àrbitre ho consideri.

- El jugador signarà una declaració responsable.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ El primer classificat es proclamarà Campió de Balears sub-18.

TROFEUS

Campió
2n classificat
3r classificat


NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Podran participar:

- El campió de Balears.

- 2 classificats de cada una de les delegacions.

- 1 convidat per l´organització.

- En cas de renúncia d´alguna de les places aquestes passaran a l´organitzador.

En tot cas s´ha de disposar de llicència federativa balear en vigor.

El termini d´inscripció acaba dia 30 de setembre a les 20:00 hores. I es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org

ONZÈ -

Condicions jugadors classificats:

- El desplaçament interilles es tendrà que sol·licitar amb la suficient antelació al Govern Balear.

- El desplaçament a la seu dels jugadors de diferent Illa s´haurà d´adaptar als horaris i disponibilitat de l´organització. En cas contrari els assumirà el jugador.

- L´allotjament serà en habitació doble en PC + aigua de dues nits per els classificats de Menorca i Eivissa i una nit per els de Mallorca. L´ecotaxa i resta de despeses extra aniran a càrrec del jugador.


DOTZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.

ORGANITZACIÓ: Federació Balear d´Escacs, ChessMallorca i Ajuntament de Manacor.

COL·LABORACIÓ: Rafa Nadal Academy.

Relacionat

Noticies relacionades amb el torneig:

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org