Campionat de Balears Femeni Sub-18 2020

Dates: 31.10.20 - 01.11.20

Bases

PRIMER: Es celebrarà a la Rafa Nadal Academy (Ctra. Cales de Mallorca s/n, Km 1,2, 07500 Manacor)

SEGON: Del 31 d´octubre a l´1 de novembre.

1a ronda: Dia 31 d´octubre a les 09:45 hores.
2a ronda: Dia 31 d´octubre a les 16:15 hores.
3a ronda: Dia 1 de novembre a les 09:45 hores.

Desempats campió: Dia 1 de novembre 15 minuts després de finalitzar la ronda.

Lliurament de premis: Dia 1 de novembre en finalitzar la última partida. Per a rebre les distincions és obligatori quedar a la fotografia oficial dels premiats.

SEGON: Els jugadors competiran en un sol grup de 6 jugadores. Es disputarà un torneig per sistema suís a tres rondes a partides a 60 minuts per jugador més un increment de 30 segons per jugada. Amb obligació d’apuntar totes les jugades amb el sistema algebraic.

TERCER: No es podran sol·licitar byes.

QUART: Els rellotges s’engegaran a l’hora prevista per a l´inici de cada ronda. La incompareixença no justificada a una ronda suposarà l’eliminació del campionat. Si un jugador és eliminat ocuparà la última plaça de la classificació.

CINQUÈ:

En cas d´empat el primer lloc es realitzarà un desempat a dues partides a 3 minuts + 2 segons a través d´una plataforma online. En cas d´empat s´aplicarà el desempat establert per la resta de llocs.

Els sistemes de desempat per la resta de llocs s´aplicaran en aquest ordre: resultat particular, bucholz total, bucholz menys el pitjor resultat, sonnen, progressiu, número de victòries, més partides en negres i sorteig.

SISÈ: S´aplicaran les següents mesures preventives, a més de les estipulades a la circular 15-2020, per tal de complir els protocols sanitàries establers a causa de la COVID-19:

- Es tendrà que arribar a la sala abans de la posada en marxa dels rellotges i en suficient antelació per evitar aglomeracions, en cas contrari es donarà per perduda la partida.

- A l´entrada i sortida es tendrà que utilitzar gel desinfectant.

- Es mantendrà la distància de seguretat de 1,5 metres entre jugadors. Excepte amb el rival, així i tot, els jugadors tendran que mantenir també la distància màxima possible.

- No es podrà abandonar la sala de joc fins una vegada finalitzada la partida.

- Es podran utilitzar els serveis en ordre i sempre demanant autorització prèvia a l´àrbitre.

- El no compliment d´alguna d´aquestes mesures pot suposar la pèrdua immediata de la partida sempre que l´àrbitre ho consideri.

- El jugador signarà una declaració responsable.

SETÈ: El Comitè de Competició serà el Jutge Únic de la Federació Balear d´Escacs. Tota reclamació davant el mateix haurà de ser per escrit i tindrà com a termini màxim fins a mitja hora una vegada finalitzada la partida en la qual tingui lloc el fet objecte de reclamació.

VUITÈ La primera classificada és proclamarà Campiona de Balears.

TROFEUS

Campiona
2a classifida
3a classifida

NOVÈ Es prohibeix la utilització de telèfons mòbils i aparells electrònics durant les partides, al jugador que li soni el telèfon mòbil perdrà la seva partida. Està prohibit concórrer a la sala amb aquests aparells.

DESÈ: Podran participar:

- La campiona de Balears.

- 1 classificada de cada una de les delegacions.

- 2 convidades per l´organització.

- En cas de renúncia d´alguna de les places passaran a l´organitzador.

En tot cas s´ha de disposar de llicència federativa balear en vigor.

El termini d´inscripció acaba dia 30 de setembre a les 20:00 hores. I es realitzaran al correu electrònic fbe@fbescacs.org

ONZÈ -

Condicions jugadors classificats:

- El desplaçament interilles es tendrà que sol·licitar amb la suficient antelació al Govern Balear.

- Els desplaçament a la seu per als jugadors de diferent Illa s´haurà d´adaptar als horaris i disponibilitat de l´organització. En cas contrari els assumirà el jugador.

- L´allotjament serà en habitació doble en PC + aigua de dues nits per els classificats de Menorca i Eivissa i una nit per els de Mallorca. L´ecotaxa i resta de despeses extra aniran a càrrec del jugador.

DOTZÈ - L’organització es reserva el dret de modificar les presents bases amb antelació suficient i, especialment, a modificar l’horari o data d’una o més rondes donant avís sempre amb l’antelació suficient o, com a mínim, al inici de la ronda anterior. El no especificat en aquestes bases es regiran per les lleis de la FIDE.

La participació en el torneig significa l’acceptació de les mateixes.

ORGANITZACIÓ: Federació Balear d´Escacs, ChessMallorca i Ajuntament de Manacor.

COL·LABORACIÓ: Rafa Nadal Academy.

Relacionat

Noticies relacionades amb el torneig:

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org